Newsletter

De bedoeling van deze site is u te laten delen in onze filatelistische genoegens en bovendien kunnen we nieuwigheden uitwisselen. De communicatie verloopt sneller en vooral steeds gemakkelijker dank zij de elektronische mailing, die de traditionele post meer en meer opzij duwt.

Het stilaan verdwijnen van de gefrankeerde post is een prikkelende situatie voor de filatelisten, maar mag geen domper zijn op de begeestering voor de technologie, vooral als deze goed bruikbaar is.

Via de mail communiceren we zonder zorgen of vertraging met de ganse wereld en de hele gemeenschap.

Vindt u deze filatelie aantrekkelijk? Hebt u interesse voor de inhoud? Wilt u in contact blijven en op de hoogte gehouden worden van de nieuwigheden?

Vul dan het onderstaande formulier in, en u ontvangt regelmatig en kosteloos nieuws over uw passie: de filatelie.Naam :
Voornaam :
E-mail :
Taal :
Controlecode : Beveiligd formulier
Herhaal de code :

Verzenden