DE VEILING IS VERPLAATST TOT 27 APRIL 2014Beste filatelievrienden,

We hebben het genoegen u onze 60ste Veiling voor te stellen!

Wij wijden samen met u ons nieuw verkoopsysteem in. Het zal alleen via internet gebruikt kunnen worden (zelf als in onze Boetiek). Sommigen zullen de gelijkenissen met andere bekende verkoopsites opmerken.

Anderen zullen via onze site de rechtstreekse aankoop ontdekken, die op hun biedingen en aankoopopdrachten volgt.

ER IS GEEN GEDRUKT CATALOGUS OP PAPIER VOOR DEZE VEILING!

Hieronder geven wij u informatie die van nut is, als u wilt deelnemen aan onze verkoop die op 27 april 2014 zal worden afgesloten. Vanaf heden kunt u alle loten bezichtigen en ontdekken. Het precieze uur van afsluiting van de verkoop wordt op het scherm van elk lot vermeld.

De loten kunnen in het echt bezichtigd worden in onze winkel, Zuidstraat 129 te Brussel, van dinsdag tot zaterdag, t/m vrijdag 11 april 2014, van 10.30 tot 18.00 uur.

Biedingen

De biedingen verlopen zoals bij onze openbare veilingen. Ze volgen een veilingvolgorde dat u hier kunt terugvinden. U kunt bieden vanaf de opening van de verkoop door op de rode knop "+" toets op het scherm van het gekozen lot te drukken. De volgorde kan altijd vanaf het scherm van het lot geraadpleegd worden.

Indien het bod bij u is, wordt dat duidelijk aan u gemeld door een bericht, anders wordt het nummer van de hoogste bieder zichtbaar. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen, zullen de nummers van de kopers van verkoop tot verkoop verschillen.

Aankoopopdrachten

Indien u denkt dat u niet aan uw computer zult zitten op het ogenblik van de afsluiting van de verkoop, is het mogelijk aankoopopdrachten te geven door op de knop "Nieuwe aankoopopdracht" van elk lot te klikken. Deze aankoopopdracht zal vervolgens naast "Uw maximumbod" verschijnen.

De aankoopopdrachten wordt aanvaard tot op het ogenblik van de definitieve toewijzing. U kunt dus altijd een nieuw bod doen, op voorwaarde dat het hoger is dan uw vorige bod. U kunt bovendien altijd uw bod verhogen met de rode "+"-knop op het scherm van de betrokken veiling.

Schriftelijke aankoopopdrachten

Het is nog altijd mogelijk ons uw aankoopopdrachten schriftelijk of per mail, of per post, of per fax te sturen. Het formulier kan op de site gedownload worden (zie menu). Er zal altijd chronologische voorrang gegeven worden.

De kooplimiet

Elke koper heeft een kooplimiet. Die wordt over het algemeen vastgesteld op 2500 euro. De klanten die wij goed kennen, zullen automatisch een hogere limiet krijgen, die automatisch zal worden getoond. Gelieve in het geval van een bijzonder verzoek contact met ons op te nemen.

Bij de berekening van deze verkooplimiet wordt rekening gehouden met uw aankoopopdrachten en/of uw biedingen. Het juiste bedrag is zichtbaar onder "Resterend bedrag". Als u uw kooplimiet bereikt hebt, kunt u niet langer aankoopopdrachten geven of opbieden.

Op het ogenblik van de toewijzing van de loten daarentegen, als de doorgegeven aankoopopdrachten niet tot aankoop hebben geleid, wordt uw verkooplimiet opnieuw verhoogd met het bedrag van uw overtroffen aankoopopdracht en als het lot aan een andere klant werd toegewezen. Op die manier kunt u altijd op de volgende loten bieden tot aan het totaal van uw kooplimiet.

Loten volgen

Het is mogelijk bij elk lot de gedane biedingen te volgen door op de knop "Volgen" te klikken.

U zult telkens wanneer er een bieding op dat lot gedaan is, een e-mail ontvangen. U kunt die dienst op elk moment stopzetten door naar de rubriek "Volgen van de loten" te gaan, waar de lijst getoond wordt van de loten die u wilt volgen.

Mijn biedingen

U kunt de gedetailleerde lijst van alle biedingen en/of aankoopopdrachten die u via onze site gedaan hebt, zien door via het menu naar de betreffende pagina te gaan. Uw maximale aankoopopdracht zal op geen enkel moment aan wie dan ook onthuld worden behalve aan uzelf.

Het is ook via die pagina dat u uw resultaten kunt controleren, nadat de verkopen afgesloten zijn.

Inschrijving/login

Iedereen die als potentiŽle koper wenst te handelen, moet zich inschrijven om toegang te krijgen tot de aankooptools. Alle informatie die u geeft, blijft vertrouwelijk en zal aan geen enkele andere vennootschap dan Filatelie Corneille Soeteman n.v. onthuld worden.

Toewijzingstempo

De toewijzingen zullen gedaan worden vanaf het uur dat in het bericht van de verkoop vermeld staat, a rato van een toewijzing om de 30 seconden in chronologische volgorde van de loten. Dat geeft u de tijd om naar een ander lot te gaan om er tot op het laatste moment te bieden. Het precieze uur van de uiteindelijke toewijzing van het lot wordt op het scherm van elk lot vermeld.

Zoeken

Er wordt een krachtige zoektool te uwer beschikking gesteld via het menu.